• Over de Vrienden van SV Borger

  Onze vereniging heeft veel vrienden! Dat zien we natuurlijk langs de lijn bij de jeugd en de senioren. We horen het daarnaast ook in het dorp. Bij de bakker, de slager, de supermarkt, overal zijn de prestaties van onze elftallen onderwerp van gesprek. Er gaat geen verjaardag voorbij, of er wordt wel even gesproken over hoe WE ervoor staan. Toch hadden de vrienden nog geen plek binnen onze vereniging. Tot eind 2014!

  De Vrienden
  Een groep enthousiaste leden van onze club nam het initiatief. Ze wilden graag wat extra’s doen voor de vereniging en lanceerden ‘De vrienden van SV Borger’! Een initiatief om de vereniging, zowel financieel als organisatorisch, te ondersteunen maar ook om de club nog meer te verbinden. Voor 50 euro per jaar steun je jouw favoriete voetbalvereniging en word je geregistreerd vriend van jouw club. En je krijgt er ook nog wat voor terug!

  Goeds voor de club
  Vrienden betalen per jaar 50 euro aan de voetbalvereniging. De gezamenlijke bijdrage wordt verzameld en ongeveer 75% van dat bedrag wordt gebruikt om iets goeds te doen voor de club. Dit kan een bijdrage aan een toernooi voor de jeugd zijn, nieuwe trainingsdoeltjes, vernieuwing van de kleedkamers, noem maar op! Als het maar ten goede komt van SV Borger! Individuele vrienden kunnen hiervoor ook zelf ideeën indienen, dit kan het hele jaar door. Jaarlijks wordt bekeken waaraan de bijdrage wordt besteed. Doordat je samen met de anderen met groenwitte harten bepaalt wat er met je geld gebeurt, weet je zeker dat je donatie goed terecht komt. Mooier kan bijna niet!

  Geven en nemen
  En toch kan het wel degelijk nog mooier! We hebben het namelijk nog niet gehad over de resterende 25% van je bijdrage. Ook deze euro’s worden op één hoop gegooid en van dat bedrag wordt vervolgens jaarlijks een leuk uitje voor alle vrienden georganiseerd! Daarnaast krijg je ook nog eens een eigen bordje op het bord in de kantine met alle vrienden van onze voetbalvereniging. Als klap op de vuurpijl ontvangt iedere vriend een prachtige groenwitte SV Borger sjaal! Ja, bij deze club is vriendschap echt geven en nemen!

  Lid worden?
  Al meer dan 75 leden zijn je voorgegaan als vriend van SV Borger. Heb jij ook een groenwit hart en wil jij ook lid worden van de ‘Vrienden van SV Borger’? Stuur dan een e-mail naar vriendenvan@svborger.com. Vermeld daarin je naam, adres, rekeningnummer en de naam die we op jouw bordje mogen invullen. We zien je aanmelding graag tegemoet!

  De commissie ‘Vrienden van SV Borger’ bestaat uit: Gert Vogelzang, Wouter Eiting, Wiljan Vos, Erik Joling, Mark Hoving & Mark Lubbers.

 • Spelregels

  1.
  Het doel van de Vrienden van SV Borger:
  Uitgangspunt is dat de gelden ten goede komen om diepte investeringen te doen of activiteiten te organiseren die de uitstraling van SV Borger als club naar buiten ten goede komt.

  2.
  Men kan lid worden van Vrienden van SV Borger door jaarlijks een bedrag van €50,- te doneren. De gelden worden beheerd op een aparte rekening van SV Borger (inzake Vrienden van SV Borger) door de penningmeester van SV Borger. De penningmeester ziet er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd en kan niet zonder toestemming van de commissie van de Vrienden van SV Borger over de gelden beschikken. Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd zodat leden kunnen zien wat er met het geld wordt gedaan.

  3.
  Wat staat er tegenover een lidmaatschap?
  - Uw naam wordt vermeld op het bord van de Vrienden van SV Borger in de kantine
  - U bent gast tijdens de jaarlijkse activiteit van de Vrienden van SV Borger
  - Meestemmen waaraan uw bijdrage wordt besteedt.
  - Bij de commissie kunt u ideeën indienen voor besteding van de gelden

  4.
  De bijdrage voor de Vrienden van SV Borger wordt jaarlijks omstreeks 31 mei geïncasseerd via automatische incasso.

  5.
  Eenmaal per kalenderjaar wordt besloten waaraan de gelden worden besteedt. Dit gebeurd op voorstel van de commissie (drie voorstellen). Er vindt afstemming met het bestuur van SV Borger plaats voor de inzet van de gelden.
  Leden van Vrienden van SV Borger kunnen hun stem uitbrengen waaraan de bijdrage wordt besteed.

  6.
  Eenmaal per kalender jaar zal er een activiteit plaatsvinden voor de leden van Vrienden van SV Borger. Maximaal 25% van de jaarlijkse donaties mag worden gebruikt om deze activiteiten te financieren.

  7.
  Afmelding als lid moet schriftelijk bij de commissie Vrienden van SV Borger voor 1 mei van het nieuwe jaar. Dit is mogelijk door een e-mail te sturen aan vriendenvan@svborger.com.

  8.
  Tussentijds lid worden is mogelijk, hiervoor wordt €50,- voor het desbetreffende jaar betaald, meer doneren is altijd mogelijk.

  9.
  Men kan zich eenmalig inschrijven als lid van de Vrienden van SV Borger, het is daarbij mogelijk om een lidmaatschap te delen met meerdere personen. Dit geeft echter geen extra stem(men) in vergaderingen.

  10.
  Adres en/of e-mailwijzigingen moeten worden doorgegeven aan de commissie Vrienden van SV Borger. Dit is mogelijk door een e-mail te sturen aan vriendenvan@svborger.com.

  11.
  In gevallen waarin dit reglement niet voldoet beslist de commissie Vrienden van SV Borger.

  Met vragen of opmerkingen kunt u zich melden bij de commissie Vrienden van SV Borger. De commissie ‘Vrienden van SV Borger’ bestaat uit: Gert Vogelzang, Wouter Eiting, Wiljan Vos, Erik Joling, Mark Hoving & Mark Lubbers.

 • Lid worden/Afmelden

  Aanmelden of afmelden kan met onderstaande gegevens

  Naam: ___________________________
  E-mail adres: ___________________________
  Naam op het bordje: ___________________________ (max. 25 karakters)
  Rekeningnummer: ___________________________
  Idee voor uw bijdrage: ___________________________
  Opmerking: ___________________________

  Aanmelden via mail