• Volautomatische ondergrondse beregeningsinstallatie voor SV Borger

  In 2019 is het sportpark van SV Borger gerenoveerd en opnieuw ingericht. Helaas ontbrak een deugdelijke beregeningsinstallatie. De zomers worden merkbaar droger en heter en in de afgelopen jaren was het een heel gedoe om het oppervlaktewater uit het kanaal Buinen-Schoonoord op de velden te krijgen. Dit gaf een hoge belasting op de vrijwilligers en belangrijker nog: het gaf een minder goede borging van tijdig en voldoende watergeven, wat weer nadelig was voor de grasconditie.

  Meandering biedt nieuwe mogelijkheden
  Zoals bekend is Drents Landschap bezig met het realiseren van natuurontwikkeling op het naast het sportpark gelegen terrein “de Flessenhals”. Onder meer heeft men het gekanaliseerde beekje weer laten meanderen. Dit heeft ertoe geleid dat de onttrekking van oppervlaktewater sterk vereenvoudigd is door water te onttrekken uit zo’n aftakking van het kanaal. Oppervlaktewater bevat veel minder ijzer dan het grondwater en er blijft geen roestaanslag achter op materialen. De noodzaak om een installatie aan te leggen en gesprekken met de gemeente hebben er toe geleid dat gekozen is voor een automatische ondergrondse installatie.

  SV Borger draagt zelf ook bij
  De bereidheid van SV Borger om een financiële bijdrage te leveren aan dit project maakt het mogelijk om de installatie op het gehele sportpark aan te leggen. Binnenkort zal worden begonnen met de werkzaamheden en deze zullen naar verwachting halverwege de maand mei zijn afgerond.

  Tijdig sproeien en beter grasconditie
  Voor SV Borger gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling om de beregeningsproblematiek definitief en goed op te lossen. Bestuurslid Parkbeheer Arie Deuring gaf aan zeer content te zijn met de aanstaande werkzaamheden aan de velden en liet weten: “De droogte is bij onze club een groot probleem in de afgelopen jaren. Het water moest met slangen vele honderden meters verder op de velden worden gebracht en we waren altijd te laat met sproeien. De vrijwilligers hadden we wel, maar de juiste materialen vaak niet. Nu kunnen we straks sproeien op het moment dat de velden het nodig hebben en ook met de juiste hoeveelheid. Hier kunnen we weer 20 jaar mee vooruit!”.

  Met deze installatie krijgt SV Borger een toekomstbestendige voorziening waarmee optimale omstandigheden worden gecreëerd voor de club als gebruiker en vooral ook de conditie van het gras.