• ‘Herinrichting sportpark de Drift’ - Nieuwsbericht 1

  Beste leden van SV Borger,

  Jullie hebben ongetwijfeld de bouwkeet van Bouma Sport en Groen op het sportpark zien staan. Dit is het eerste teken dat de herinrichting van ons sportpark binnenkort gaat beginnen. Er is inmiddels een bouwteam gevormd bestaande uit de gemeente Borger-Odoorn, Buro Hollema, Bouma Sport en Groen en SV Borger.

  Kappen en rooien beplanting start in week 7
  Als de weersomstandigheden het toelaten wordt er in week 7 (de week van 11 februari) gestart met het kappen en rooien van beplanting op ons sportpark. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door het bedrijf Bouma Sport en Groen. Naar verwachting zal de overlast die dit geeft minimaal zijn omdat de werkzaamheden op doordeweekse dagen en overdag zullen plaatsvinden.

  Informatieavond
  Later in het voorjaar zal Bouma Sport en Groen een presentatie geven over de werkzaamheden. Daarvoor zullen alle leden, trainers, etc. worden uitgenodigd zodat iedereen op de hoogte is van de uit te voeren werkzaamheden.

  Sluiting sportpark
  Het laatste competitieweekend is het weekend van 25 en 26 mei. We moeten er van uitgaan dat er na dit weekend en gedurende de hele zomer geen activiteiten meer op ons sportpark kunnen worden uitgevoerd.

  Mochten er op dit moment vragen zijn over de herinrichting neem dan per mail contact op met Arie Deuring (parkbeheer@svborger.com) of bij diens afwezigheid met Gosse Fokkens (sponsoring@svborger.com)