• Erelid Roelof Meijering overleden.

  - IN MEMORIAM -

  Op zaterdag 14 oktober is na een periode van afnemende gezondheid op 82-jarige leeftijd overleden ons erelid Roelof Meijering.
  Roelof heeft veel voor SV Borger betekend en was een echte verbinder. Van 1983 tot 2003 was hij voorzitter van het Algemeen Bestuur en tevens van het onderliggende sectiebestuur afdeling zondag. En ook als vrijwilliger was hij 25 jaar lang in meerdere functies actief binnen onze vereniging. Bij zijn aftreden in 2003 werd hij benoemd tot erelid van SV Borger en tevens tot lid van verdienste van de KNVB.

  We wensen zijn vrouw Coba, de kinderen Ria en Jan, hun partners en de kleinkinderen veel sterkte en kracht toe in de komende tijd.
  In verband met het overlijden van Roelof zal komend weekend bij alle wedstrijden van SV Borger-teams voor aanvang één minuut stilte in acht worden genomen.

  Bestuur SV Borger