• Algemene Ledenvergadering verplaatst naar begin volgend jaar

    Als bestuur hebben we besloten om de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV), normaal te houden in de maand november, te verplaatsen. Statutair is de uiterste datum voor de ledenvergadering zes maanden na afloop van het boekjaar (30 juni). Gezien de huidige COVID/corona-situatie zullen we gebruik maken van de spoedwet, die ons de ruimte biedt om de vergadering vier maanden uitstellen.

    Fysiek vergaderen is nu niet mogelijk. Een alternatief was om de ALV online te laten plaatsvinden, maar dat zou betekenen dat niet iedereen deel kan nemen aan de vergadering. Daarom hebben we in eerste instantie voor uitstel gekozen. We verwachten de ledenvergadering in de maand maart te kunnen plannen.

    Mocht een fysieke bijeenkomst dan nog steeds niet mogelijk zijn, dan zullen we de ALV alsnog online gaan organiseren. We hopen op jullie begrip voor onze afwegingen.

    Bestuur SV Borger.